Comuna Vanatori-Neamt

Harta

Descoperirile arheologice au dovedit ca aceasta zona a fost locuita din timpuri stravechi. Care elemente sa fi atras populatia spre aceste locuri? Poate suprafetele de pasuni si fânete care puteau asigura hrana pentru animale sau padurile care ofera vânat, fructe si loc de refugiu în caz de nevoie; izvoarele cu apa indispensabila vietii; apele bogate în peste; izvoarele cu apa sarata folosita în alimentatie, pentru animale si pentru conservarea unor produse sau poate fiecare în parte si toate la un loc.


Peste populatia autohtona s-au asezat de-a lungul timpului si alte populatii. Mai întâi o populatie venita din Transilvania care practica transhumanta spre câmpiile Jijiei, Dunarii si chiar mai departe. Un nou val de transilvaneni se stabilesc la Vânatori-Neamt dupa înfrângerea rascoalei conduse de Horea, Closca si Crisan din 1784. Acestia s-au asezat în partea sudica a satului, partea care a primit numele de UNGURENI.


Ocupatia traditionala a locuitorilor comunei a fost cresterea animalelor cu activitatile de prelucrare a laptelui, lânii si pieilor, tesutul si împletitul. Importante erau în trecut pescuitul, cresterea albinelor si vânatoarea. De altfel, de la renumele de buni vânatori vine si numele satului.


Alcatuita din satele: Lunca, Mânastirea Neamt, Nemtisor si Vânatori-Neamt – sat de resedinta, comuna Vînatori-Neamt ocupa extremitatea nordica a judetului Neamt si nord-vestul Depresiunii Neamt, una dintre cele mai desavârsite depresiuni subcarpatice din tara noastra, cum o numea Mihail David, în 1931.


Relieful comunei Vânatori-Neamt este variat si cuprinde:

  • zona muntoasa, reprezentata de ramificatii ale Culmii Stanisoarei cu munti acoperiti cu paduri mixte, având înaltimi ce depasesc cu putin 1000 metri.
  • zona dealurilor, cu înaltimi ce variaza între 500-900 metri este reprezentata de dealurile fragmentate de cursurile numeroaselor ape curgatoare, împadurite cu paduri mixte.
  • urmeaza zona de câmpie, o zona joasa, depresionara, constituita din terasele de 2-6 metri si 10-15 metri ale celor doua ape mai importante care curg pe teritoriul comunei: Neamtul si Nemtisorul.
  • în sfârsit, zona luncilor aflate în lungul vailor Neamtului si Nemtisorului, înclinate de la vest spre est.


Cadrul natural, cu o bogata vegetatie, a favorizat dezvoltarea unei faune diversificate. Întâlnim în padurile care ne înconjoara cerbi, caprioare, ursi, lupi, vulpi, jderi si veverite. În zona dealurilor: iepuri, viezuri, bursuci, mistreti si în zonele mai joase, soareci de padure, nevastuici, râsi, pârsi. Bogata este si categoria pasarilor, începând cu neamul ciorilor si continuând cu corbii, pupezele, ciocanitoarele, pitigoii, mierlele, sturzii, gaitele, turturelele, prepelitele. Spre Sihla, se întâlnesc exemplare ale cocosilor de munte.


Parcul Natural Vânători adăposteşte pe teritoriul său numeroase obiective turistice antropice. Cea mai mare atracţie dintre aceste obiective o constituie mănăstirile, vechi locaşuri monahale de cult care au dăinuit până astăzi. Cea mai iportanta este Mănăstirea Neamţ cunoscută şi sub denumirea de „Ierusalimul ortodoxiei române”; datează de pe vremea domnitorului Petru I Muşat şi este cea veche mănăstire din Moldova. Biserica mănăstirii a fost ctitorită de voievodul Ştefan cel Mare şi este considerată cel mai interesant şi reprezentativ monument al arhitecturii vremii având faţadele bogat împodobite cu motive ornamentale. Pictura în frescă originală s-a mai păstrat în pridvor, pronaos, naos şi altar, precum şi în încăperea mormintelor.


Trebuie sa vii aici ca turist, macar o data in viata! Veti gasi in aceste locuri o oaza de liniste, spiritualitate si frumusete rara!
Adresa: Com. Vanatori-Neamt, jud. Neamt, Romania