Orasul Targu Neamt

Harta

Tîrgu Neamţ, un ţinut cu o istorie fabuloasă, centru de inspiraţie pentru scriitorii români, cu Valea Ozanei străjuită de Cetatea Neamţ şi cu satul Humuleşti în vecinătate, a format o comunitate puternică, omogenă prin tradiţii pitoreşti şi obiceiuri vechi. Dintotdeauna aici au fost vestite meşteşugurile cele mai diverse, de la confecţionarea sumanelor, până la realizarea pânzei de in şi a cusăturilor naţionale cele mai rafinate, în culori vii, naturale. Tradiţia se păstrează şi în domeniul altor meşteşuguri, precum prelucrarea lemnului. Sculptura în lemn este bine reprezentată. Casele au ornamentaţii bogate, de la cerdac şi până la poartă.


În preajma toamnei, de “Sfânta Maria” are loc vestitul târg al meşterilor lemnari, care adună toţi meseriaşii din zonă, într-o adevărată competiţie de creativitate şi talent. În apropierea oraşului, unele familii au păstrat tradiţia unor meşteşuguri transmise din generaţie în generaţie, până în perioada actuală.


La Crăciun şi la Anul Nou, dar şi la alte sărbători de iarnă, locuitorii oraşului Tîrgu Neamţ organizează manifestări arhaice, ce sunt dovezi de conservare a elementelor mitologiei populare, în care se împleteşte fantasticul cu realitatea înconjurătoare, văzută prin prisma comunităţii săteşti. În această perioadă, turiştii pot participa în mod direct la un imens spectacol folcloric spontan, realizat chiar în stradă, fără regie, doar cu elementele culturii străvechi, care devine liantul principal al evenimentului.


Tîrgu Neamţ este binecunoscut prin vestigiile sale arheologice, care provin din perioada neolitică şi din epoca bronzului. Cele mai vechi urme de locuire pe aceste meleaguri s-au găsit în aşezările de la Lunca-Poiana Slatinei, Oglinzi-Cetăţuia şi Băi, care se află situate în preajma izvoarelor de apă sărată din sud-estul Culmii Pleşului. Aici s-a descoperit un bogat material ceramic care aparţine culturii Starcevo-Criş, din perioada mileniilor VI-V î.d.Hr.


Ţinutul Neamţului duce mai departe, neobosit, tradiţiile şi obiceiurile vechi, ca un ecou al formei primordiale a vieţii. Aici regăseşti vatra culturii populare româneşti, în care mărturiile lăsate de călători au avut şi au o valoare inestimabilă. Aici s-a păstrat intact spiritul esenţial al artei populare, al satului arhaic. Esenţa Neamţului înseamnă supravieţuirea unui mod de viaţă autentic, a ţăranului român în natură, între pământ şi cer, la propriu şi la figurat.


În Tîrgu Neamţ tradiţi a învăţământului a început odată cu inaugurarea Şcolii Domneşti de la 1853 şi deschiderea, cinci ani mai târziu, a primei şcoli publice pentru fete, “Şcoala Nr. 1 de Fete” din casele lui Mihail Kogălniceanu.


Oraşul deţine, de asemenea, o casă de cultură şi o bibliotecă orăşenească. Casa de Cultură “Ion Creangă” desfăşoară, în mod constant, spectacole de muzică, teatru şi expoziţii culturale tradiţionale.


Obiectivele de interes turistic din Tîrgu Neamţ sunt nenumărate. Dintre acestea se numără Muzeul de Istorie și Etnografie, Muzeul memorial Ion Creangă din Humulești, dar mai ales salba vechilor mănăstiri, începând cu Neamţ, una dintre cele mai vechi mănăstiri din Moldova (1367). Apoi, amintim de Mănăstirea Secu, ctitoria lui Nestor Ureche (1602), Agapia, menţionată documentar în anul 1437 şi ajunsă celebră prin picturile de tinereţe ale lui Nicolae Grigorescu, precum şi de Mănăstirea Văratec, tărâm academic, refugiul unor mari oameni de spirit. Un alt obiectiv important îl constituie Cetatea Neamţ, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea, de către Petru I Muşat. Aici vor putea fi observate urmele atacurilor din anul 1476 lăsate de oştile lui Mahomed al Iilea, cuceritorul Constantinopolului. Un loc pe care orice localnic îl recomandă oaspeţilor oraşului este Muzeul de Istorie şi Etnografie, aflat în clădirea istorică a Şcolii Domneşti. Expoziţia de aici este una impresionantă, cu o tematică realizată în jurul evoluţiei oraşului, prezentând meşteşuguri tradiţionale şi instalaţii ţărăneşti.


Valoroaselor monumente de cult enumerate li se adaugă numeroase obiective memorialistice, precum casele memoriale dedicate lui Ion Creangă, Veronica Micle, Alexandru Vlahuţă şi Mihail Sadoveanu. Dintre acestea, muzeul memorial care atrage cei mai mulţi turişti este cel al povestitorului moldovean Ion Creangă. Muzeul reproduce cu măiestrie un ambient arhaic unic în lume, care aminteşte vizitatorilor de poveştile de neuitat ale copilăriei.


Fondul patrimonial impresionant al muzeelor a determinat, în timp, ca Tîrgu Neamţ să fie unul dintre cele mai vizitate locuri, atât de către turişti naţionali, cât şi de către cei de peste hotare. Casele memoriale oferă pentru pasionaţii de cultură de pretutindeni trăiri, imagini şi reprezentări vii ale istoriei literaturii române, cu specificul unic al ariei etno-culturale.


Infrastructura turistică şi hotelieră este bine dezvoltată, oferind vizitatorilor posibilităţi de cazare diverse. De la hoteluri de trei si patru stele şi până la pensiuni care păstrează specificul cultural, aşezate în apropierea principalelor zone de interes, toate vă vor oferi o experienţă turistică plăcută şi memorabilă.
Adresa: Targu Neamt, jud. Neamt, Romania